Notícies i Blog del Festival

Segueix l'actualitat

Per al seu projecte "Programes de suport d’emergència a l’alimentació infantil". Es tracta d'un projecte de proximitat per l'Alt Penedès molt important ja que va destinat a un perfil molt vulnerable: "Infància en dificultat social". A Creu Roja destinen un equip de tècnics/es i voluntaris/àries referents dels projectes  d'alimentació infantil per cobrir, juntament una dotació pressupostària provinent de donacions com la dels festival, les necessitats d'alimentació bàsiques que els infants en situació vulnerable necessiten. 

Les accions que es duen a terme des de Creu Roja són diverses : 

Programa de suport d'emergència a l'amimentació infantil 

Pretén ajudar a cobrir la quota del menjador escolar d'infants en situació vulnerable.

Targetes de prepagament

Es distribueixen targetes de prepagament a famílies per comprar aliments en comerços de proximitat punts també es distribueixen en períodes no lectius per assegurar que els infants tinguin almenys un àpat saludable al dia

Kit de suport social

Repartiment de Kits amb productes destinats a la alimentació infantil i familiar.

 

Creu Roja ens explica el seu projecte

"Programes de suport d’emergència a l’alimentació infantil"

A Creu Roja sabem que 7 de cada 10 famílies en risc no poden garantir una alimentació adequada als seus fills (Observatori Vulnerabilitat) i treballem per reduir el nombre de famílies que es troben en aquesta situació a través dels anomenats projectes dirigits a l’alimentació infantil. Aquests projectes sorgeixen amb l’objectiu de recolzar a infants en dificultat social i a les unitats de convivència, en la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació.

També, d’acord amb les necessitats detectades, s’ofereixen a les famílies, actuacions com tallers sobre economia i estalvi domèstic. Un equip de professionals tècnics i persones voluntàries treballen pels programes de suport d’emergència a l’alimentació infantil a partir dels quals es pretén ajudar a cobrir la quota del menjador escolar d’infants en situació vulnerable o les targetes de prepagament que es distribueixen a famílies per comprar aliments en comerços de proximitat.

A més, es distribueixen en períodes no lectius per assegurar que els infants tinguin almenys un àpat saludable al dia. L’equip de treball per l’alimentació infantil vetlla per millorar la situació d’infants en dificultat social, però també vetlla perquè es faci un bon ús de les ajudes distribuïdes a partir de Plans de Treball Individualitzats i per empoderar a les famílies usuàries, per tal, de que en un futur proper ja no ens necessitin i siguin ells mateixos els que puguin garantir una alimentació adequada pels seus fills.

Si vols més informació consulta els següents enllaços: